Մեր բժիշկները

ՄԱՅԻԼՅԱՆ ԴԱՆԻԵԼ ՊԱՎԵԼԻ

Oրթոդոնտ-ստոմատոլոգ: Ծնվել է 1984թ-ին

Հանդիսանում է Օրթոդոնտների եվրոպական ասոցիացիայի անդամ (EOS)

2009-2011թթ-ին անցել է կլինիկական օրդինատուրա Ռուսական Բժշկական Ակադեմիայում՝ պրոֆեսոր Մալիգինի գլխավորությամբ

2010թ-ին կոնֆերանսներ՝օրթոդոնտների եվրոպական ասոցիացիա (EOS)՝ Սլովենիա

2011թ-ին կոնֆերանսներ՝ օրթոդոնտների եվրոպական ասոցիացիա (EOS)՝ Ստամբուլ

Ներկայումս աշխատում է նորագույն օրթոդոնտիկ սարքերի և բրեկետ համակարգերի կատարելագործման ուղղությամբ: