Ծառայություններ

Իմպլանտոլոգիա

Իմպլանտոլոգիան ժամանակակից ստոմատոլոգիայի ամենաարդիական և արագ զարգացող ճյուղերից է: Կամար ստոմատոլոգիական կենտրոնում կիրառվում են նորագույն և ամենաապահով իմպլանտ համակագերը(պրեմիում և միջին դասի): 3D հետազոտումից հետո կազմվում է անհատական բուժման պլան և ներկայացվում պացիենտին: Վիրահատությունը (տեղադրումը) կատարվում է կատարյալ ստերիլ պայմաններում , ինչպես նաև անցավ և հարմարավետ: Վիրահատությունը (տեղադրումը) կատարվում է արտերկրում վերապատրաստված , բազմամյա փորձ ունեցող, հմուտ մասնագետների կողմից: