About us

Կամար ստոմատոլոգիական կլինիկան հիմնադրվել է 1997 թվականին: Ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ դեռևս Կամարը ստոմատոլոգիայի ոլորտում սպասարկման, ծառայությունների մատուցման և որակի ապահովման տեսանկյունից բարձր նշաձող սահմանեց: Հիմնադրման իսկ օրից Կամարում են համախմբվել բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող, հմտությունների ու գիտելիքների, շարունակական կատարելագործման ձգտող մասնագետներ:
Կամար ստոմատոլոգիական կլինիկայի այցելու-պացիենտների առողջությունը յուրաքանչյուր բժշկի համար բացարձակ արժեք է: Մեր փորձառու և հմուտ մասնագետները բացառապես բարձրորակ նյութերի և նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով պատրաստ են բարձրակարգ ծառայություններ մատուցել:
Մեր կլինիկայում մեծագույն ուշադրություն է հատկացվում ստերիլիզացիայի խնդրին: Կիրառվող գործիքների ստերիլության երաշխիքը հատուկ մշակված տեխնոլոգիաների, առաջադեմ սարքավորումների ու ախտահանիչ նյութերի կիրառությունն է:
Կամար ստոմատոլոգիական կլինիկայի աշխատակազմը

Since 1997, with 17 years of accumulated experience and successful work in dentistry, we have been providing high-quality products and superior services to our clients.

Within this time, we have won their absolute trust and enjoyed the reputation of providing high-quality services that match their expectations. Sense of gratitude to us by our customers speaks volumes.

With the use of high-quality equipments, products, as well as the latest available technological achievements in dentistry, “KAMAR” dental clinic provides all forms of dental services on a high professional level.

17 years with you – Kamar Dental Clinic.