Ծառայության Մասին

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

Պարոդոնտոլոգիա

Պարոդոնտոլոգիան ստոմատոլոգիայի ճյուղ է, որը ուսումնասիրում, ախտորոշում և բուժում է պարոդոնտի հիվանդությունները: Պարոդոնտը- հյուսվածքային համալիր է, որն իր մեջ ներառում է լնդերը, ոսկրային հյուսվածքը և ատամները պահող հոդերը: Պարոդոնտի ֆունկցիան ատամը ալվեոլում ֆիքսելն է։ Պարոդոնտոլոգները՝ նեղ մասնագիտացված բժիշկներ են, ովքեր ունեն լայն գիտելիքներ ատամները շրջապատող հյուսվածքների հիվանդությունների մասին:

Ի՞նչ հիվանդություններ են բուժում պարոդոնտոլոգները

Պարոդոնտոլոգները բուժում են պարոդոնտի հյուսվածքների հետ կապված հիվանդությունների լայն շրջանակ: Ամետարածվածներն են.

1. Գինգիվիտ: Լնդերի բորբոքում, որը հաճախ առաջանում է բերանի խոռոչի սխալ հիգիենայի պատճառով:

2. Պարոդոնտիտ։ Լնդերի բորբոքման ավելի բարդ տեսակ, որը տարածվում է նաև ատամները պահող հոդերի վրա: Այս պաթոլոգիան կարող է հանգեցնել ատամի կորստի:

3. Պարոդոնտոզ: Քրոնիկ բնույթի հիվանդություն է, որը բնութագրվում է ոսկրային հյուսվածքի և ատամների աստիճանական քայքայումով: Հիմնական առաջացման պատճառը՝ պարոդոնտի հյուսվածքների թերսնուցումն է։

Պարոդոնտի հիվանդությունների պատճառները

Պարոդոնտի հիվանդությունները կարող են առաջանալ տարբեր գործոնների ազդեցուցյան պատճառով: Հիմնականներն են․

1. Բերանի խոռոչի հիգիենան չպահպանելը: Մարդիկ, ովքեր սովորություն չունեն լվանալ ատամները շատ ավելի հաճախ են բախվում ատամնաբուժական խնդիրների հետ:

2. Գենետիկա: Ժառանգական գործոնները կարող են մեծացնել պարոդոնտալ հիվանդությունների առաջացման վտանգը:

3. Ծխելը և այլ վատ սովորությունները մեծացնում են պարոդոնտիտի և պարոդոնտի այլ հիվանդությունների զարգացման հավանականությունը։

4. Շաքարային դիաբետ:

5. Սթրես: Սթրեսը բացասաբար է ազդում իմունիտետի վրա, կարող է անրադառնալ լնդերի ընդհանուր առողջության վրա և մեծացնել բորբոքային հիվանդությունների առաջացման վտանգը:

Պարոդոնտոլոգիական հիվանդությունների ախտանշանները

Հաճախ պարոդոնտի հիվանդությունների նախնական ախտանշանները տեսանելի չեն չվարժված աչքի համար, այդ պատճառով շատ կարևոր են պրոֆիլակտիկ ատամնաբուժական հետազոտությունները: Այնուամենայնիվ, կան որոշ նախանշաններ, որոնք կարող են վկայել տվյալ հիվանդությունների առկայության մասին:

Դրանք են․

-Կարմիր կամ այտուցված լնդերը։

-Լնդերի արյունահոսությունը, որն առաջանում է ատամները խոզանակելիս կամ ատամնաթել օգտագործելիս:

-Կծվածքի փոփոխությունը։

-Տհաճ հոտը բերանի խոռոչից:

-Ցավը։

Եթե ձեր մոտ առկա են վերոթվարկյալ նախանշանները, ապա անհրաժեշտ է դիմել բշիշկ ստոմատոլոգի։