About Us

About Us

About us

Կամար ատամնաբուժական  կլինիկայի պատմությունը սկիզբ է առնում 1997 թվականից:

Այդ ժամանակաշրջում, երբ կլինիկա հիմնադրելն այնքան էլ հեշտ չէր, ինչպես մեր օրերում, Կամարն իր պրոֆեսիոնալ կազմով ու ազնիվ գործունեությամբ կարողացավ ձեռք բերել այցելուների վստահությունը։

Բացի այդ, ավելի քան 25 տարի առաջ Կամարին հաջողվեց ատամնաբուժության ոլորտում սահմանել սպասարկման, ծառայությունների մատուցման և որակի ապահովման տեսանկյունից բարձր նշաձող։

Մեր բժշկական կազմն առանձնանում է մասնագիտական պրոֆեսիոնալ մոտեցումով, մշտապես կատարելագործվելու ձգտումով և մարդկային բարձր արժեքներով։ 

Նրանք առաջնորդվում են՝ “Այցելու-պացիենտի առողջությունը բացարձակ արժեք է” սկզբունքով, ինչի համար ջանք ու գիտելիք չեն խնայում։ 

 Մեզ մոտ կիրառվում են  միմիայն բարձրորակ նյութեր ու նորագույն սարքավորումներ, որոնք ավելի արդյունավետ են դարձնում բուժական գործընթացները։

Մեր կլինիկայում առաջնային կարևորություն ունի կիրառվող գործիքների ստերիլիզացիան, ինչի երաշխիքը հատուկ մշակված գործիքների, սարքավորումների ու ախտահանիչ նյութերի կիրառությունն է:

Մեր ծառայությունները

Սկսած 2019  թվականից՝ Կամարը սկսեց ընդլայնել իր գործունեությունն ու այցելուներին մատուցել ոչ միայն ատամնաբուժական, այլև  էսթետիկ բժշկության ու կոսմետոլոգիական համալիր ծառայություններ։ 


 

Medical tourism

Medical tourism

Therapeutic dentistry

Therapeutic dentistry

Laser hair removal

Laser Hair Removal


 

Implantology

Implantology
 

Achievements of our doctors

Award-winning patient care

Let us know more that pain must pierce him, we can be pleasures in praising our troubles. And when he asks his ancestors

Our equipment

Onda Deka

Onda Deka 111

Deka Again

Deka Again 1

BioSphere

BioSphere 1

Forma Inmode

Forma Inmode 1

Lumecca

Lumecca 1

Diolaze

Diolaze 1