Ծառայության Մասին

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

Օրթոպեդիա

Անգամ մեկ ատամ կորցնելու դեպքում կարող ենք մոռանալ գեղեցիկ ժպիտի մասին և բացի այդ, դրա հետևանքով խախտվում է ծամելու ամբողջ գործընթացը։

Այս դեպքում օգնության է գալիս ստոմատոլոգիայի ճյուղերից մեկը՝ օրթոպեդիան։

Այն զբաղվում է խոսքային և ծամող ապարատի հետ կապված բոլոր տեսակի խնդիրների (ձեռքբերովի պաթոլոգիաներ, շեղումներ, դեֆորմացիաներ և վնասվածքներ) կանխարգելմամբ ու բուժմամբ։

Շատ հաճախ օրթոպեդ-ատամնաբույժին անվանում են պրոթեզավորող, մինչդեռ դա նրա գործառույթներից ընդամենը մեկն է։ 

Ահա, թե ինչ լայն գործունեություն է կատարում օրթոպեդ-ատամնաբույժը․

  • Ատամնաբուժական թերությունների կանխարգելում
  • Ատամնային հյուսվածքների արհեստական վերականգնում
  • Ատամների և ծնոտի դեֆորմացիաների կանխարգելում, բուժում և շտկում
  • Ատամների պրոթեզավորում

Ատամնաբույժ-օրթոպեդը ատամների վերականգնում իրականացնում է հետևյալ եղանակներով․

  • Վինիրներ - փոքր հաստությամբ կերամիկական ներդրուկներ են, որոնք հիմնականում կատարում են էսթետիկ ֆունկցիա։ Դրանց օգնությամբ ամենից հաճախ շտկվում է առջևի ատամների տեսքը
  • Ներդիրներ - դրանք օգտագործվում են ատամների պսակային մասի մասնակի թերությունների դեպքում
  • Պսակներ -  օգտագործվում են ատամների արտաքին ձևն ու տեսքը բարելավելու, ինչպես նաև ատամներն ու ատամնանստվածքը շտկելու համար

Մեր մասնագետները ժամանակակից նյութերով և նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով վերականգնում են ատամների ծամողական և էսթետիկ ֆունկցիան: 

Հիշե՛ք, որ ճիշտ վերականգնած ատամնաշարը բարձրացնում է կյանքի որակը: